خانه / تغییرات

تغییرات

نقل و انتقال سهام شرکت

نقل و انتقال سهام شرکت چگونه است؟ منظور از سهم، سرمایه شرکت می باشد که توسط شرکا به قطعات مساوی تقسیم شده است و به هر یک از شرکاء با توجه به سرمایه ای که به شرکت وارد کرده اند تعلق می گیرد. سهام شرکت قابلیت نقل و انتقال و …

توضیحات بیشتر »